Mindfulness on tietoisen läsnäolon harjoittamista.

Tyky- ja tyhy-päivillä keskitytään työhyvinvointiin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Tavoitteena henkilökohtaisten voimavarojen, itsesäätelyn, itseohjautuvuuden ja yhteistyötaitojen kehittäminen. Pyrkimyksenä on asiakkaan haluaman muutossuunnan tukeminen oivalluttavilla ja asiakkaan omaa potentiaalia hyödyntävillä tutkitusti vaikuttavilla tulokulmilla!